Kraftig passasjervekst på Vigra - likevel ikke som før

Økt trafikk: Det har vært stille på Vigra siden koronapandemien inntraff, men nå tar flytrafikken seg opp igjen. Lufthavnsjef Tor Hånde i Avinor på Ålesund lufthavn, Vigra.  Foto: Staale Wattø

nyhetsstudio

Lufthavnsjefen melder om mer enn dobling av utenlandstrafikken på Vigra sammenlignet med i fjor.