Bil av vegen på Strandafjellet

nyhetsstudio

Politiet melder tysdag om eit trafikkuhell på fylkesveg 60 over Strandafjellet.