Nektar for å ha køyrt i 129 km/t

nyhetsstudio

Kvinna som i september blei tatt i 129 km/t i ei 50-sone i Ålesund, nektar for å ha gjort det. Dette kjem fram i ein kjennelse i Møre og Romsdal tingrett.