Tek opp kvinneprest-saka på nytt

Vikar: Biskopen i Møre har tatt vikarprest Vidar Nes Mygland ut av teneste fordi han nekter å samarbeide med kvinnelege prestar.  Foto: Randi Ansok/Nyss

nyhetsstudio

Ifølge NRK Møre og Romsdal vil Bispemøtet neste veke ta opp igjen saka om prestar som ikkje vil samarbeide med kvinnelege kollegaer. Saka er aktualisert etter at vikarpresten i Ørskog blei tatt ut av teneste etter at han ikkje ville samarbeide med kvinnelege prestar.