Ber Staten vurdere Ørsta/Volda-Oslo som statleg flyrute

Samferdselsdepartementet har etter oppmoding frå fleire fylkeskommunar bedt om innspel til utgreiingane som skal ligge til grunn for den komande utgreiinga av FOT-ruter.  Foto: Staale Wattø (illustrasjonsfoto)

nyhetsstudio

Fylkeskommunedirektøren i Møre og Romsdal, Ottar Brage Guttelvik, ber Staten inkludere flyruta Ørsta/Volda-Oslo i arbeidet med komande anbod for kortbanenettet. Anbodsperioden er frå 1. oktober 2021 til 31. mars 2024.