Konkurs etter krav på 43.000 kroner

nyhetsstudio

Møre og Romsdal tingrett har opna konkurs i selskapet Vegsund lagerhotell AS i Ålesund.