Av: Karl Petter Løvoll

Blindheimstunnelen var stengt i flere timer

foto
Foto: Tipser