KOMMENTAR lørdag 24. januar 2015:

Halvfabrikatalandet

Måtte Brustadbua bli begravd en gang for alle. Av hensyn til maten.

TEGNING: Inger Giskeødegård 

Frukt og grønt er henvist til en liten sørgelig krok hvor man finner merkelige åttitallsprodukter

pluss

KOMMENTAR

Kulturdepartementet er i disse dager i ferd med å sende ut et lovforslag på høring for å gi butikker adgang til å holde åpent på vanlige søndager. Sannsynligvis er det et langt lerret å bleke før forslaget eventuelt blir godkjent av Stortinget, men med tid og stunder kan det bety slutten på den såkalte Brustadbua.