KOMMENTAR lørdag 28. mars 2015:

Kampen om kronene

Å drive med kulturproduksjon, og være bosatt utenfor det sentrale Østlandet, viser seg å være risikosport.

Mot ganske mange odds: Bent Erik Myrvoll er kunstner med atelier i Spjelkavika i Ålesund. Hvis man skal klare seg som kunstner i Nordvest, har man i utgangspunktet oddsene mot seg. I alle fall når det gjelder støtte til finansiering. Arkivfoto: Staale Wattø 

– Innbyggerne i Oslo får 351 prosent mer

pluss

KOMMENTAR

– Det er frustrerende. Vi blir konstant konfrontert med følelsen av at vi har bosatt oss på feil kant av landet.