Helgaprat med Ingar Bøen

Humormeisteren

Han har det i kjeften, kor elles skulle han ha det, seier ein god kollega om Ingar Bøen. Sjølv meiner han det er viktig å ha ei open dør og ein humoristisk tone med medarbeidarane sine.

Politimeister Humoren er noko som fell Ingar Bøen naturleg, men i tillegg er det noko politimeisteren bruker bevisst, som eit reiskap.  Foto: Nils Harald Ånstad

Eg både vil og skal vere politimeister for heile distriktet.

Ingar Bøen
pluss

Som middelaldrande mann er han stereotypen på ein politimeister. Men Ingar Bøen meiner at han er beviset på at det går an å kombinere familieliv med eit liv som leiar.