Et hav av muligheter

– Har du skrevet under kontrakt for lærlingtiden ennå?

Går du på yrkesfag, kan du velge påbygg og få studiekompetanse. Da får du i pose og sekk

pluss

Det er Bjørn Erik Tollås som spør – driftsleder på Rauma Stamfisk, Salmar sitt oppdrettsanlegg på Glomset.