– Førebygging er ikkje nok

– Det er nesten litt banalt å tru at berre ein driv god førebygging, så unngår ein mobbeproblema.

mobbeprosjekt: Arne Opheim er frittståande PPT-rådgjevar. Han meiner at fagleg usemje ikke bør vere til hinder for at Ålesund kommune også deltek i eit antimobbeprosjekt i statleg regi.  Foto: Staale Wattø

pluss

Arne Opheim er PPT-rådgivar som på privat basis tek oppdrag for PPT-kontora i Møre og Romsdal. Han reagerer med undring på at Ålesund kommune ikkje ønsker å vere med på eit antimobbeprosjekt i statleg regi