Krever offshoreskip fjernet

Det er brutt ut full strid mellom Ålesund havn og to eiere av kaier i Breivika om fire offshoreskip som ligger i opplag.

Klager: Flere offshoreskip i opplag sperrer for fryseskip som skal inn til kai ved Frigocare Aalesund sitt anlegg i Breivika. Her står daglig leder Baldvin Johnsen i Frigocare Aalesund med båtene i bakgrunnen.  Foto: staale wattø

- Vi mener saksbehandlingen hos Ålesund havn har vært mangelfull

Baldvin Johnsen
pluss

Ifølge et brev til Kystverket utgjør offshoreskipene en fare for trafikken inn til nabokaia som tilhører selskapet Frigocare. Daglig leder Baldvin Johnsen, er sterkt kritisk til hvordan Ålesund havn har håndtert denne saka.