Firmenich Bjørge Biomarin:

Ellingsøybedrift skal bevise helseeffekt

Ellingsøybedrifta Firmenich Bjørge Biomarin AS er en av tre bedrifter i Møre og Romsdal som får et stykke av Forskningsrådets BIA-kake på totalt 530 millioner kroner.

marine proteiner: Daglig leder Tormod Thomsen og resten av de ansatte ved Firmenich Bjørge Biomarin AS på Ellingsøy kan glede seg over at de får støtte til et forskningsprosjekt om helseeffekten av marine proteiner. 

Dette handler om inngangen til et milliardmarked

Tormod Thomsen
Fakta
  • Firmenich Bjørge Biomarine AS på Ellingsøy, Glamox AS i Molde og Plasto AS på Åndalsnes er blant bedrifter som får del av Forskningsrådets 530 millioner kroner i BIA-midler som nå skal deles ut.
  • Brukerstyrt Innovasjonsarena (BIA) er et av Forskningsrådets største programmer der en tar utgangspunkt i bedriftens egne strategier.
  • Søknadsfristen er i oktober hvert år.
pluss

Hvor stort beløp de får til slutt, skal det forhandles om i løpet av februar.

Firmenich Bjørge Biomarin har en totalramme på prosjektet sitt på 18 millioner kroner. Med i prosjektet er Helse Møre og Romsdal HF og Haukeland universitetssjukehus. Nå setter de i gang med kliniske undersøkelser på pasienter for å dokumentere helseeffekter av marine proteiner.

Restråstoff av kvitfisk

Adm. dir. Tormod Thomsen i Firmenich Bjørge Biomarin sier prosjektet handler både om å bedre det miljømessige fotavtrykket for den havgående kvitfiskflåten gjennom å utnytte råstoffet fra kvitfisk maksimalt, samt at de sørger for ny verdiskaping gjennom å utvikle nye produkter som gir helseeffekter for mennesker.

Fiskeriministeren i Ålesund

Per Sandberg vil lære fiskeri

– Jeg ønsker meg innspill om den nye havbruksmeldingen som departementet arbeider med.


– Det er kjent at det er en utfordring for den norske havgående fiskeflåten, og kvitfiskflåten spesielt, at en ikke klarer å utnytte restråstoffet godt nok. Nå brukes det blant annet til ensilasje i fôrsammenheng, påpeker han og forteller at ellingsøybedrifta er i ferd med å installere en ny produksjonslinje som skal produsere disse marine peptidene fra restråstoff av kvitfisk til ingredienser i mat til mennesker.

Fabrikk om bord

Fra før er virksomheten inne i et annet større prosjekt i den marine klyngen Legasea med fiskebåtrederiet Nordic Wildfish og FHL.

– Den nye produksjonslinja på Ellingsøya har en gitt kapasitet. Når den overstiges, er vi avhengig av at produksjonen skjer om bord. Da må det utvikles slike fabrikker om bord. Nordic Wildfish blir første fabrikktråler med en slik hydrolysefabrikk som skal levere til fôrmarkedet. Etter hvert kan det bli mange båter som produserer marine peptider til humant forbruk, sier Thomsen.

Gjør som flere enn 25.000 andre - lik smp.no på Facebook

Helseeffekt

Marine proteinene har tilsynelatende effekter ut over vanlig ernæring og kosttilskudd, noe som omtales som funksjonelle ingredienser.

KRONIKK onsdag 16. desember 2015:

Kan vi leve av fiske?

Hvis vi skal skape fremtidens arbeidsplasser basert på ressursene i havet kan vi ikke lene oss på fortidens reguleringer.


– Det finnes en del studier som tyder på at marine proteiner har gunstig effekt på gjenoppbygging av muskler, er blodsukkerregulerende – det har betydning for diabetes, påvirker metthetsfølelse – som er viktig for overvektsproblematikk, samt at de har effekt på fordøyelsesproblemer, sier han. For å få markedsføre produktet kreves det dokumentasjon for helseeffekt. Det skal forskningsprosjektet gi svar på. I USA er det FDA som krever slik dokumentasjon i EU er det tilsvarende organet EFSA.

Milliardmarked

For Firmenich handler dette om inngangen til et gigantisk marked, et milliardmarked.

Bjørge skal lede Firmenich i Afrika

Firmenich Bjørge Biomarin AS gjør endringer i ledelsen.


– Som globalt konsern har Firmenich posisjon til å nå ut i det store, globale markedet gjennom sin eksisterende kundemasse. Som del av et globalt system er det en intern kamp om ressurser. At Forskningsrådet gir denne støtten er et sterkt signal innad i Firmenich-systemet som øker sannsynligheten for at konsernet vil satse mer i Norge, sier Thomsen.

– Vi er 35 ansatte ved bedrifta på Ellingsøya og er eneste avdelingen i konsernet som produserer ingredienser basert på marine råvarer. I marin peptidprosjektet er mange involverte også i Sveits, USA og Kina. Det jobbes på mange ulike områder.

– Forskning og utviklinger av denne typen er en av regjeringens seks prioriterte områder de neste seks årene, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp). 

Pionerer

Fiskeriminister Per Sandberg er begeistret over at Firmenich Bjørge Biomarin jobber med å utnytte restråstoffet fra kvitfisk der mesteparten i dag kastes på havet.

– De er pionerer. Det er veldig få som utnytter restråstoffet til humant konsum. Jeg er imponert. Som nasjon vil vi gjennom den type forskning bli ledende. Her ligger et enormt potensiale, sier Sandberg.

Ellingsøy-bedrifta Firmenich Bjørge Biomarin ser positivt på framtida: Tjener penger som aldri før