Sildeforskarar på tokt

Kor mykje sild er det eigentleg i havet? Forskingstoktet som starta frå Ålesund tysdag kan gi litt av svaret.

Dugnad Havforskingsinstituttet samarbeider med fiskarane for å gjennomføre eit stort tokt som skal kartlegge gytebestanden av norsk vårgytande sild. På «Libas» er: Kjell Utne Rong, Are Salthaug og Aril Slotte. 

I år skal dekninga bli betre enn nokon gong

Aril Slotte
pluss

Havforskingsinstituttet disponerer i alt sju ringnotbåtar, slik at forskarane kan gjennomføre eit etterlengta gytetokt på norsk vårgytande sild.