– Må ha forutsigbarhet i kostnadsnivået

– I Ålesund har de lagt på nesten en halv million kroner fra 2015 til 2016.

TIL KAI Hurtigrute-skipet "Finnmarken" ligger til kai i Ålesund.  Foto: Line Helgesen

pluss

– Slik har vi det i 34 havner, sier kommunikasjonsdirektør Stein Lillebo i Hurtigruten AS.