Ordfører Aurdal megler i Hurtigrute-striden

– Vi møter ledelsen i Hurtigruten AS med åpne armer og åpent sinn og ønsker en konstruktiv løsning, sier ordfører Eva Vinje Aurdal.

NY TERMINAL Her er det bygget ny passasjerterminal der en skiller gods og passasjerer. Etter planen skulle hurtigrutene legge til her fra 1. mars. Men så lenge Hurtigruten AS ikke vil betale terminalleien på 414.000 kroner i året, henvises båtene til Flatholmen.  

pluss

Hun peker på at Ålesund havn og innbyggerne i kommunen har lagt til rette for at hurtigruta skal anløpe Skansekaia til beste for hurtigrutas passasjerer.