For noen tiår siden:

I dag bringer vi den nedre halvparten av bybildet

Skateflua i syttiåra.

: 

pluss

Ikke vet vi om det var tiltenkt en slags underforstått symbolikk i fotomontasjen vi fant nylig. Men uansett var bilismen tilgodesett i den øverste halvparten. Den med drosjene og politimannen.