Protesterer mot asylmottak på Volsdalsberga

– En veldig høy pris å betale

– Det er urimelig og urettferdig å kalle oss rasister. For oss handler dette kun om økonomien vår.

Faller i pris Inger og Bernt Olaf Slyngstad frykter at over to hundre asylsøkere i den tidligere studentblokka på Volsdalsberga vil gjøre at deres eiendom vil falle kraftig i verdi. – For oss handler dette om det økonomiske fundamentet vårt - ikke om holdninger til asylsøkere, sier ekteparet.  Foto: Ticiane Oliveira

pluss

I dag skal planutvalget i Ålesund behandle klagesaken fra Inger og Bernt Olaf Slyngstad som er nærmeste naboer til blokka på Volsdalsberga som skal bli asylmottak. Et slikt naboskap vil etter ekteparets mening senke verdien på eiendommen deres betraktelig, og de har tilbudt både driverne av mottaket og kommunen om å kjøpe den til markedspris.