Kommunale ledere ble anmodet om å trekke seg

Ute av privat selskap

De to kommunale lederne, Sigrun Jahren og Per Oskar Slinning, har nå gått ut av styret i selskapet Wa Waste ANALYTICS AS, som eies av Jahrens ektemann.

Trakk seg Sigrun Jahren, virksomhetsleder for vann- avløp og rennovasjon i Ålesund kommune, og Per Oskar Slinning, driftsleder ved Bingsa næring, har trukket seg fra styret til det nye selskapet Wa Waste ANALYTICS.  

– Etikk vil bli tema på ledersamling senere i vår

Ronny Frekhaug
pluss

– Nå har begge to gått ut av styret, bekrefter kommunalsjef Ronny Frekhaug overfor Sunnmørsposten.