Nordøyvegen:

– Vi har ikke gjort noen feil

Vegdirektoratet avviser at de har gjort saksbehandlingsfeil i forbindelse med avslaget på å gi tunnelene på Nordøyvegen sikkerhetsgodkjennelse.

Megler: Frank Sve (Frp) i skal møte Vegdirektoratet. Han har foreløpig ikke fått vite når. 

– Tunnelsikkerhetsforskriften for fylkesveger gir ingen muligheter for å gi unntak

pluss

– Tunnelsikkerhetsforskriften for fylkesveger gir ingen muligheter for å gi unntak for prosjekt som er kommet langt, fastslår avdelingsdirektør i Vegdirektoratet, Randi Harnes.