Kommentar lørdag 12. mars:

Milliardvegene og vi

I 2040 kjører vi på strøken firefelts motorveg fra Volda til Molde.

HENGEBRO: Hafast er et strålende prosjekt, dersom det blir realisert. Alternativt kan det bli katastrofalt, om det inntar rollen som propp i systemet. Her er et av de mange forslagene om hvordan dette gigantprosjektet kan realiseres. 

Legges lista for høyt, skjer ingen ting

Geir Strand
pluss

Vi enser ikke at den gamle Eiksundtunnelen er stengt når vi drar på litt ekstra over motorvegbroa over Vartdalsfjorden, feier inn i det gigantiske Hafast-røret som tar oss over til storkommunen Ålesund og lar den selvkjørende elbilen ta oss lydløst gjennom tunnelen under Ørskogfjellet. Vips er vi i Molde kommune.