Bompengar rundt Tresfjord:

Fylkesutvalet sa nei til prøveordning

Bomfri gjennomkøyring rundt Tresfjorden vil føre til større ulukkesrisiko for dei som bur der.

Bomveg Også dei som køyrer rundt Tresfjorden må betale bompengar.  Foto: STAALE WATTØ

pluss

Det meiner fleirtalet i fylkesutvalet. Eit framlegg fra Charles Tøsse, som har Høgre og Frp sine representantar bak seg, fikk ikkje fleirtal. Dei to partia vil ha ei prøveordning med bomfri veg rundt Tresfjorden, slik samferdselsministeren har foreslått.