Vil ha strengere regler

Sjømannsforbundet mener norske myndigheter bør sette strengere krav til lønninger for sjøfolk som trafikkerer innaskjærs i Norge.

Innaskjærs: Norsk Sjømannsforbund mener norske myndigheter har langt større muligheter til å kunne sette krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for skip som går innaskjærs enn det man benytter seg av. Mange land har i lang tid hatt slike regler. Det kan hindre de rederiene som fristes til å erstatte norske sjøfolk med utenlandske. Arkivfoto 

Rederier fristes til å erstatte norske sjøfolk med utenlandske

Morten Øen
pluss

– Andre land har langt strengere krav enn Norge på dette området, mener informasjonsansvarlig Morten Øen i Norsk Sjømannsforbund.