Hvilke skoler haster mest?

Full forvirring om skoleprioritering i fylket

Det foreligger nå tre ulike lister over hvilke videregående skoler det haster mest med å bygge ut og forbedre. Ålesund videregående skole er sprettballen i regnestykket.

Opp eller ned på lista Det er vanskelig for fylkespolitikerne å enes om Ålesund videregående skole bør prioriteres eller ikke de neste årene.   Foto: Roger Engvik

pluss

I den opprinnellige prioriteringslista til Fylkesrådmannen ligger Ålesund videregående skole som nummer seks.