Har 8.500 innpendlere

Bare siden årtusenskiftet har innpendlinga til Ålesund økt med 54 prosent. I dag er det 8.500 personer som pendler til Ålesund.

Ålesund er blitt en viktig by for stadig flere. Men vegsystemet er sprengt. Tallet på biler på vegene øker kraftig, det samme gjør tallet på personer som pendler til Ålesund. Ordfører Eva Vinje Aurdal møter sentrale politiske myndigheter for å få fart på utviklinga.   Foto: Arkivfoto: Roger Engvik.

– Vi er helt avhengig av å få statlige penger for å løse samferdselsproblema.

Eva Vinje Aurdal
pluss

Ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) fortviler over at ingenting skjer til tross for at Bypakken ble kraftig strippet i fjor høst.