Fastlandssamband til Nordøyane:

Siste bratte bakken for Nordøyvegen

Vegen har vore lang og bratt lenge før spaden er sett i jorda. No står Nordøyvegen framføre den avgjerande bakken.

folkekrav: Innbyggjarane i Haram og Sandøy har fleire gongar synt «musklar» når avgjerande vedtak skulle gjerast. Her er frå den positive handsaminga i Fylkestinget i 2012. 

Umogleg for politikarar å godta avslaget på eit slikt grunnlag

Oddbjørn Vatne
pluss

– Vi har stadig sett at nye vegprosjekt har gått forbi oss i køen, seier ein av veteranane i kampen for det store fastlandssambandet, Jørgen Severin Kjærstad.