Leder 7. april:

– Barnefattigdom biter seg fast

Hvert tiende barn lever i økonomisk utsatte husholdninger

pluss

Forskjellene i inntekt mellom de rikeste og de fattigste barnefamiliene blir bare større. Den utviklingen må vi gjøre mer for å motvirke. En av styrkene til det norske samfunnet er at klasseskillene er små.