Helse Møre og Romsdal:

Skal kutte 10 millioner i psykiatrien

Ombyggingen av psykiatrisk avdeling i Ålesund er foreløpig skrinlagt. Nå jobber seksjonene i stedet med å finne kostnadskutt for 10 millioner.

Må kutte Alle de distriktspsykiatriske sentrene i Volda (på bildet), Vegsund, Sjøholt, Molde og Kristiansund må hver kutte for 4–5 prosent av 10 millioner.  

pluss

I dag er mottaket i akuttposten ofte meget sprengt og skjermingsenheter må tas i bruk til flere pasienter enn det de er planlagt for.