Rektor ved Fagerlia vgs kritisk til skoleundersøkelse

– Ubrukelig for vår del

– Forskerne har henta ut tall uten å se skikkelig på hva som sammenlignes. Her sammenlignes epler med pærer.

Kommer dårlig ut: Mens landsgjennomsnittet på undersøkelsen om skolekvalitet er 3,1 på en skala der 1 er dårligst og 6 best, scorer Fagerlia vgs. i Ålesund 2,4. Av de 23 fylkeskommunale og private videregående skolene i Møre og Romsdal som er med i undersøkelsen er det bare fem som kommer dårligere ut enn Fagerlia.  Foto: Staale Wattø

pluss

Det sier rektor Yngve Omenås ved Fagerlia videregående skole, etter at Kunnskapsdepartementet i går offentliggjorde rapporten Skolekvalitet i videregående opplæring.