Prematur-avdelinga i Ålesund

Reagerer kraftig på nyfødt-rapport

– Resultatmessig er det ikke mulig å skille Ålesund og St. Olavs, erkjenner medlem i ekspertgruppe som anbefaler å sentralisere tilbudet for premature barn i Trondheim.

kritisk til ekspertgruppa: Avdelingssjef Elisabeth Siebke for barne- og ungdomsavdelinga går nå i gang med et tilsvar hvor hun skal tilbakevise det hun mener er flere feil i rapporten som er overlevert til Helse Midt. FOTO: STAALE WATTØ 

pluss

Avdelingssjef Elisabeth Siebke i Ålesund reagerer på rapporten til den uavhengige ekspertgruppa som fredag anbefalte å samle elektiv behandling av premature barn født før uke 26.