Lærer om livet

Ved å ta seg av geiter, høner, kyllingar og kaninar lærer barnehagebarna ved Nymarkbakken barnehage i Langevåg meir enn berre å stelle på garden.

  Foto: Morten Hjertø

pluss