– Russefest er ikke forenlig med fugler som hekker

Ornitologer mener den planlagte russefeiringa på Tueneset på kvelds- og nattestid vil ødelegge hekkinga for et ravnepar og kunne få fatale konsekvenser for ungene deres.

Video: Roger Engvik 

pluss

Norsk Ornitologisk Forening avdeling Møre og Romsdal reagerer på at man er i ferd med å gi, eller alt har gitt, årets russekull klarsignal til å bruke parkeringsplassen ved Atlanterhavsparken i Ålesund som festplass under deler av russefeiringa.