Havmat går til himmels

Oppdrett av tare og utnyttelse av plankton er to av ingrediensene på framtidas matfat fra havet, mener SINTEF.

SINTEF-direktør: Direktør Vegar Johansen i SINTEF Fiskeri og Havbruk mener potensialet for matproduksjon i havet er enormt. I første omgang kan oppdrett av tare og tang gi store verdier, men foreløpig er det vanskelig å få konsesjon. Grunnen er at forvaltninga vet lite om det som næringen og teknologien.  Foto: Johan Behrentz

– Den beste ressursutnyttelsen fra havet får vi når vi høster mat tidlig i næringskjeden

Vegar Johansen
pluss

– Den beste ressursutnyttelsen fra havet får vi når vi høster mat tidlig i næringskjeden, sier direktør i SINTEF Fiskeri og havbruk, Vegar Johansen, til Sunnmørsposten.