Får jeg overraskelse fra NAV i posten?

Historiene om fosterforeldre som taper økonomisk når de blir sjukmeldt eller arbeidsledig, fikk Linda Mauren (50) til å kontakte NAV. Som sjukmeldt enslig fostermor føler hun seg ekstra utsatt.

FOSTERMOR Linda Mauren er enslig fostermor. Hun opplever regelverket som uklart, og NAV kunne heller ikke gi henne svar da hun tok kontakt per telefon.  Foto: Morten Hjertø

pluss

Mauren ville vite om hun kunne forvente seg et økonomisk krav fra NAV fordi hun mottar sykepenger i tillegg til stønaden som fostermor. Hun var helt sjukmeldt en kort periode og har nå en gradert sjukmelding.