Å kome til sans og samling

Kan ein få betre helse av å vere meir til stades i det ein gjer? Ja, meiner stadig meir forsking. Etter sju år med kronisk migrene fekk Hanne Suorza has på smertene med mindfulness.
pluss