Arena ute av gjørma

Arena Ulstein opnar i september/oktober 2017.

betong: Parkeringsanlegget i Arena Ulstein får solid betong. Enno vil det ta litt tid før ein ser korleis bygget blir, men i løpet av hausten blir også råbygget reist. FOTO: Marius Rosbach 

– Vi er glade for å vere ute av gjørma

Rune Urke
pluss

Arbeidet med Arena Ulstein er litt forseinka, men godt i gang. For tida er det full aktivitet med betongarbeid.