Leder 10. mai:

Vi må byggje ned helsekløfta

– Vi bør aldri godta at barn blir stilt bakarst i køen på denne måten

Leder 10. mai
pluss

Familien sin sosiale og økonomiske situasjon har stor betydning for barn si helse. Trass i langvarig innsats er skilnaden mellom helsa til fattig og rik stor, og denne skilnaden ser ut til å gå i arv.