Ålesund:

Ellingsøy og Hessa ber om trafikksikre bydeler

– Det koster ikke mye å oppfylle ønsket vårt. Bare noen 60-skilt. Og de kan gjerne være brukte.

Hessa: Rektor Tore Huse orienterte politikere og fagfolk om trafikksituasjonen ved Hessa skole der det til tider blir totalt kaotisk og farlig for de mjuke trafikantene. 

Livsfarlig når bilene kommer seilende

Terje Risvik
pluss

Arne Almås står midt i det trafikkfarlige krysset på Hoffland på Ellingsøy og argumenterer for nedsatt fartsgrense på Fylkesveg 107. Det har folk i bydelen gjort i 20 år, og mye tyder på at de må fortsette ei stund til. Statens vegvesen har ikke forandret mening. Nedsatt fart løser ikke problemet på denne vegstrekninga. Det kan tvert imot gi falsk trygghet.