Ommøblerer Ålesund med stein og tunnel

Ny fylling som går nesten en halv kilometer ut i Ellingsøyfjorden, vil kunne gi nytt næringsgrunnlag for byen. Enda en tunnel gjennom Aksla er også påtenkt.
pluss

Havneområdet på Flatholmen er allerede på nærmere 255 dekar. Nå ønsker Ålesundregionens Havnevesen å utvide området ytterligere med 120 dekar østover. Planene kommer fram i arealdelen til ny kommuneplan som skal vedtas i høst.