ÅKE sa ja til mikrobryggeri og spisested:

Ga klarsignal for Momentium i tollbua

Momentium er glade, mens Aggregat atelierfellesskap er skuffa, etter at avgjørelsen falt mandag.

Midlertidig: Momentium ønsker å leie hele første etasje i tollbua i Ålesund for å etablere mikrobryggeri og spisested. Hvis arbeidet med Sørsida tar til skal bygget rives. Ante Giskeødegård i Momentium håper imidlertid at både Terminalen og det nye bryggeriet da vil innlemmes i Sørsideplanene. Foto: Staale Wattø. 

Nå prioriterer styret noe det allerede finnes mye av i byen

Simon Wågsholm
pluss

Styret i Ålesund kommunale eiendom (ÅKE) gikk mandag kveld enstemmig inn for at det skal inngås forhandlinger med Momentium om leie av den gamle tollbua på Storneskaia.