Sammen for nye byrom:

Tett, urbant og effektivt på Nørve

Borgundvegen som «bygate», et moderne og effektivt kollektivknutepunkt og gode byrom. Dette er noen av målene for et framtidig Campus Ålesund.

Campus Ålesund Byplanlegger Silje Erøy Sollien, til høyre, og Liv-Møller Christensen i hjertet av det som skal bli et urbant og miljøvennlig campus på Nørve. Møller-Christensen representerer NTNU Ålesund i samhandlingsgruppa der hun også er sekretær.  Foto: Nils Harald Ånstad

Vi vil at området også skal få andre kvaliteter enn bare det som går på gode kollektivløsninger

pluss

– Med et tett samarbeid mellom private og offentlige aktører er dette egentlig et stjerneeksempel på hvordan byutvikling bør foregå, sier Silje Erøy Sollien.