Bussen går tre minutt før passasjerane kjem

To, tre minutt før hurtigbåten frå Nordøyane klappar til kai ved Hamnsund, går bussen som kunne køyrd passasjerar til arbeid på Grytastranda.

Privatbil: Dagleg leiar Arthur Engeseth ved Grytestranda Fiskeindustri (tv) må hente arbeidarane Jogeir Rønstad og Atle Rønstad på Hamnsund. Sju, åtte arbeidarar på ulike verksemder på Grytastranda må improvisere dagleg. 

– Det er heilt tullete. Kvifor kan ikkje bussen vente på passasjerane?

Arthur Engeseth
pluss

– Det er heilt tullete. Kvifor kan ikkje bussen vente på passasjerane? spør dagleg leiar Arthur Engeseth ved Grytestranda Fiskeindustri i Haram.