Kristian Siem sine fusjonsplanar:

Lokale reiarar jobbar for eiga løysing

– Strukturering og samanslåing er ein sikker vinnar i ein kvar nedgangsperiode. Då kjem dette kortet alltid fram, seier Per Sævik.

OPPLAG Offshore supply-reiarlaga kjempar med dårlege tider og mange skip i opplag. I vinter låg tre Siem Offshoreskip i opplag ved Bryggja i Vågsøy. Offshorereiarlaga på Sunnmøre slit på same måten, og det er bankar og andre långjevarar som har avgjerande innverknad på framtida deira. Arkivfoto 

– Det er nok ei situasjonsbestemt avgjerd om at når nokon trur at noko blir stort nok, så blir det bra

Per Sævik
pluss

Kristian Siem meiner ein må slå saman fleire norske offshoreskip-reiarlag til eitt nytt stort selskap. Og han har fått etablert eit stort fond som kan kjøpe både obligasjonsgjeld og aksjar i kriseramma norske reiarlag.