Overgrepene som foregår i det skjulte:

Mange unge ofre for seksuelle overgrep

Overgrepsmottaket i Ålesund har hatt 30 saker i år. En stor andel av sakene handler om seksuelle overgrep med veldig unge ofre.

Akutt tilbud Teamleder Judith Molvær (t.v.) og psykiatrisk sjukepleier Nina Solum oppfordrer ofre for overgrep til å søke hjelp raskt. 

pluss

Overgrepsmottaket ved Ålesund legevakt tar imot ofre etter seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner. De to siste årene har antall saker ligget stabilt på 70-80 saker i året - cirka like mange av hver type.