Blandakor går i bunkersen

Moljegapet vurderer å bruke et ammunisjonslager som konsertlokale.
pluss

Noen synger til husbruk. Moljegapet Blandakor synger av full hals i full offentlighet også. Men torsdag kveld ble det ikke løst en eneste billett. Ingen annonsering. Kun en små-hemmelig retta emisjon til spesielt interesserte: Hvert kormedlem fikk invitere med seg maks to lyttere. Maks!