I grenseland

Rykteflaumen var «hinsides». Ordføraren kalla inn til krisemøte og sette lova til sides for å skape ro. Ulstein har fått erfare kva utfordringar det skaper når unge mindreårige asylsøkjarar møter moderne norsk ungdomskultur.
pluss