Bingsa avfallsanlegg:

Droppa giftkrav – nå er miljøgift påvist

Et soleklart krav var at behandlinga av det farlige avfallet skulle skje under tak og på fast dekke. Bingsa droppa krava. Nå er gifta påvist i grunnen.

Bingsa: Miljøgiften «Klorparafiner» er avdekket i grunnen i Bingsa. Målinger ble tatt etter at fylkesmannen avdekket alvorlige avvik med håndteringen av isolerglass som farlig avfall, og satte foten ned for videre behandling av gamle isolerglassvinduer. Nå sendes disse videre til mottak i Danmark. 

pluss

Alvorlige avvik ble avdekket da fylkesmannen i september 2015 hadde tilsyn med Ålesund kommunes behandling av farlig avfall i Bingsa. Aktiviteten ble stanset og prøver ble tatt. Nå viser analysene at grunnprøvene inneholder klorparafiner.