Studenter lager avfallsplan for Aspøya

3.500 innbyggere og 1.214 avfallsdunker på 0,6 tettbygde kvadratkilometer. Og trangere blir det.

Øystein Solevåg er daglig leder for det interkommunale miljøselskapet for 12 kommuner i Ålesundregionen. ÅRIM ønsker å bidra til at renovasjon tidligere blir tatt med i byplanleggingen.  Foto: Ticiane Oliveira

– Vi trengte litt innspill, og å få inn noen studenter med friske øyne

pluss

Hvordan kan man best mulig håndtere avfallet på Aspøya i årene fremover? Det spørsmålet skal ingeniørstudentene Marte Aasen Hansen (22) og Thea Elise Vestre Aasen (23) bruke sommeren til å finne svar på.