Ny metode for stressmåling

Forskarar ved NTNU Ålesund har funne ein ny skånsam og påliteleg måte for å måle velferd hjå laks.

Anne Stene: Trur dette kan vere viktig for oppdrettsnæringa 

pluss

– Vi har nyleg utvikla ein metode som gjer det mogleg for oss, på skånsamt vis, å kartlegge korleis oppdrettslaksen eigentleg har det, fortel Anne Stene.